Nhảy đến nội dung Top

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Quyết định số 2509/QĐ-BGDĐT, ngày 22/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (Tập tin kèm theo)

 

th

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

  • 25/04/2019 23:43

- Khai giảng: 20, 21/04/2019. - Địa điểm: Trường THCS Phú Bình, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

thcs

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II

  • 25/04/2019 23:34

- Khai giảng: 20, 21/04/2019. - Địa điểm: Phòng GDĐT huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

h1

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II - Tân Châu

  • 05/04/2019 14:39

- Khai giảng: 06, 07/04/2019. - Địa điểm: Ủy ban nhân dân phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

mn

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II - Phú Tân

  • 05/04/2019 14:33

- Khai giảng: 30, 31/03/2019. - Địa điểm: Hội trường 02, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

tb

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III - Phú Tân

  • 05/04/2019 14:27

- Khai giảng: 30, 31/03/2019. - Địa điểm: Trường mẫu giáo Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

PT

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III - Phú Tân

  • 05/04/2019 14:19

- Khai giảng: 30, 31/03/2019. - Địa điểm: Trường tiểu học B Phú Hưng, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

mh

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II - Tân Châu

  • 19/03/2019 08:42

- Khai giảng: 23, 24/03/2019. - Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã Long An, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

tb

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II - Tân Châu

  • 18/03/2019 08:34

- Khai giảng: 16, 17/03/2019. - Địa điểm: Trường THCS Long Thạnh, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

tb

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II huyện Châu Thành

  • 18/03/2019 08:07

- Khai giảng: 09/03/2019. - Địa điểm: Trường Tiểu học A Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

Subscribe to Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên