Nhảy đến nội dung Top

Thông báo

Danh mục thông báo

1

Thông báo tuyển sinh năm 2020

  • 07/01/2020 09:06

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020

Xem tiếp

th

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

  • 25/04/2019 23:43

- Khai giảng: 20, 21/04/2019. - Địa điểm: Trường THCS Phú Bình, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

thcs

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II

  • 25/04/2019 23:34

- Khai giảng: 20, 21/04/2019. - Địa điểm: Phòng GDĐT huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

PT

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III - Phú Tân

  • 05/04/2019 14:19

- Khai giảng: 30, 31/03/2019. - Địa điểm: Trường tiểu học B Phú Hưng, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

mh

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II - Tân Châu

  • 19/03/2019 08:42

- Khai giảng: 23, 24/03/2019. - Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã Long An, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

hinh anh

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng, đại học và giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng năm học 2018 - 2019.

  • 27/12/2018 21:30

Sinh viên trình độ cao đẳng thực tập: 06 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 24/03/2019. Sinh viên trình độ đại học thực tập: 08 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 07/04/2019.

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II; thời gian đăng ký tham gia lớp học đến 16 giờ, thứ hai, ngày 19/11/2018. Khai giảng 13 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 24/11/2018, phòng C108 Trường Đại học An Giang.

  • 07/11/2018 14:34

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II. Khai giảng: thứ bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018. Địa điểm học: Phòng C108, Trường Đại học An Giang. Thời gian đăng ký tham gia lớp học đến 16 giờ, thứ hai, ngày 19/11/2018.

Xem tiếp

CTEPSD

Chiêu sinh Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Địa điểm: Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Khánh An, huyện An Phú.

  • 11/10/2018 08:40

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 07 giờ 30 phút, buổi sáng thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018. Địa điểm: Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú.

  • 09/10/2018 09:15

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 13 giờ 30 phút, buổi chiều thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018. Địa điểm: Phòng Giáo dục huyện An Phú.

Xem tiếp

Subscribe to Thông báo