Nhảy đến nội dung Top

Thông báo

Danh mục thông báo

99

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023

  • 03/02/2023 08:23

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023: 1./ Nghiệp vụ sư phạm (Tiểu học, THCS, THPT), 2./ Giáo viên tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học, 3./ Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, 4./ Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý, 5./ Phương pháp cho trẻ em làm quen Tiếng Anh, 6./ Chức danh nghề nghiệp giáo viên. ...

Xem tiếp

1

Chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường

  • 19/08/2022 09:15

Chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường

Xem tiếp

10

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học - đối tượng 1. Thời gian học bắt đầu từ ngày 04/12/2021.

  • 22/11/2021 13:25

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học - đối tượng 1. Thời gian học bắt đầu từ ngày 04/12/2021.

Xem tiếp

5

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học (đối tượng 1) đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 )

  • 11/11/2021 12:29

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học (đối tượng 1) đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xem tiếp

3

Khai giảng ngày 06/11/2021 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Giáo viên tiểu học

  • 09/11/2021 22:45

Khai giảng ngày 06/11/2021 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Giáo viên tiểu học

Xem tiếp

2

Khai giảng ngày 27/11/2021 Lớp bồi dưỡng theo TCCDNNGV tiểu học hạng III

  • 09/11/2021 22:44

Khai giảng ngày 27/11/2021 Lớp bồi dưỡng theo TCCDNNGV tiểu học hạng III

Xem tiếp

1

Khai giảng ngày 13/11/2021 Lớp bồi dưỡng theo TCCDNNGV THPT hạng III

  • 09/11/2021 22:35

Khai giảng ngày 13/11/2021 Lớp bồi dưỡng theo TCCDNNGV THPT hạng III

Xem tiếp

1

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

  • 02/06/2021 08:28

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm. Thời gian khai giảng: tháng 6 năm 2021.

Xem tiếp

Subscribe to Thông báo