Nhảy đến nội dung Top

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dành cho sinh viên Trường Đại học An Giang

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho sinh viên Trường Đại học An Giang.

Thời gian học: dự kiến cuối tháng 7 năm 2020.

Đại điểm học: Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

Địa điểm đăng ký: Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm (Khu hiệu bộ thuộc Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang).

Thời gian đăng ký: hạn chót 15/07/2020.

File kèm theo

1. Thông báo tuyển sinh

2. Mẫu đơn