Nhảy đến nội dung Top

Khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông các cấp tại tỉnh Kiên Giang

  • htquang
  • 03/06/2019 13:56

- Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và tiểu học hạng II

- Khai giảng: ngày 03/06/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh KIên Giang (C5 Khu Lấn Biển, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).