Nhảy đến nội dung Top

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiến tập, thực tập và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên năm học 2018 -2019

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiến tập, thực tập và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên năm học 2018 -2019

- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 11/05/2019.

- Địa điểm: Hội Trường 150B, Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang

Kính mời xem file kế hoạch hội nghị kèm theo