Nhảy đến nội dung Top

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II - Tân Châu

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II - Tân Châu

- Khai giảng: 16, 17/03/2019

- Địa điểm: Trường THCS Long Thạnh, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

File kế hoạch học kèm theo