Nhảy đến nội dung Top

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông các hạng năm 2019

                Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông các hạng năm 2019.

               Địa điểm đăng ký: Trường Đại học An Giang; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang; các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường trung cấp nghề, ...

Thông báo

Mẫu đơn