Nhảy đến nội dung Top

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II tại Trường THCS Phước Hưng

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

- Thời gian học: 12/01/2019.

- Địa điểm: Trường trung học cơ sở Phước Hưng (xã Phước Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Mời xem file kế hoạch kèm theo