Nhảy đến nội dung Top

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

- Thời gian học: 05/01/2019.

- Địa điểm: Trường tiểu học B Khánh An (Điểm 2), xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Kính mời xem file kế hoạch kèm theo