Nhảy đến nội dung Top

Kế hoạch tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông

  • htquang
  • 19/12/2018 06:05

Kế hoạch tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông

- Khối ngành đào tạo giáo viên THCS và THPT

Thời gian: buổi sáng, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 05/01/2019

Địa điểm: hội trường 600

- Khối ngành đào tạo giáo viên tiểu học

Thời gian: buổi chiều, bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, ngày 05/01/2019

Địa điểm: hội trường 300A

Kính mời xem file kế hoạch kèm theo