Nhảy đến nội dung Top

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II. Thời gian học: 05/01/2019 tại Trường THCS & THPT Phú Tân

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II.

- Thời gian học: 05/01/2019.

- Địa điểm: Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Phú Tân (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Mời xem file kế hoạch học kèm theo