Nhảy đến nội dung Top

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II; thời gian đăng ký tham gia lớp học đến 16 giờ, thứ hai, ngày 19/11/2018. Khai giảng 13 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 24/11/2018, phòng C108 Trường Đại học An Giang.

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II.

Khai giảng: thứ bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Hình thức học: Học vào chiều thứ Bảy và Chủ nhật.

Địa điểm học: Trường Đại học An Giang.

Thời gian đăng ký tham gia lớp học đến 16 giờ, thứ hai, ngày 19/11/2018.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm Trường Đại học An Giang.

Cô La Thị Kim Bách - điện thoại 0908 500 801 hoặc thầy Huỳnh Thanh Quang -  điện thoại 0948 919 118.

Lịch học kèm theo

Mẫu đơn đăng ký kèm theo