Nhảy đến nội dung Top

Chiêu sinh Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Địa điểm: Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Khánh An, huyện An Phú.

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Khai giảng: 07 giờ 30 phút, buổi sáng thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tập tin kèm theo