Nhảy đến nội dung Top

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú.

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Khai giảng: 13 giờ 30 phút, buổi chiều thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú.

Tập tin kèm theo