Nhảy đến nội dung Top

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

  • admin
  • 08/10/2018 16:14

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Downloads-icon.png

2

Bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học

Downloads-icon.png

3 Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên Downloads-icon.png
4 Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý Downloads-icon.png
5 Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học Downloads-icon.png
6 Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở Downloads-icon.png
7 Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học phổ thông Downloads-icon.png
8 Bồi dưỡng phương pháp cho trẻ làm quen Tiếng Anh Downloads-icon.png
9 Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường (Liên kết)  
10 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện (Liên kết)

Downloads-icon.png