Nhảy đến nội dung Top

Nhân sự

  • htquang
  • 21/09/2018 14:18
 Giám Đốc 
  tthanhhai.jpg    Ông: Trần Thanh Hải
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động:   0919 379 739
Điện thoại văn phòng:   
Email:   tthanhhai@agu.edu.vn
   Chuyên viên
      Bà: La Thị Kim Bách
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0908 500 801
Điện thoại văn phòng:  +84 296 6256565 ext 1560
Email:  ltkbach@agu.edu.vn
   Chuyên viên
      Ông:  Huỳnh Thanh Quang
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0948 919 118
Điện thoại văn phòng:  +84 296 6256565 ext 1560
Email:  htquang@agu.edu.vn
   Giảng viên
      Bà: Trần Trung Hiếu
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0986 306 802
Điện thoại văn phòng:  +84 296 6256565 ext 1560
Email:  tthieu@agu.edu.vn
   Chuyên viên
      Ông:  Trần Thị Hồng Nghi
Học vị:  Thạc sĩ
Điện thoại di động:  0919 783 466
Điện thoại văn phòng:  +84 296 6256565 ext 1560
Email:  tthnghi@agu.edu.vn