Nhảy đến nội dung Top

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023
1. Nghiệp vụ sư phạm (Tiểu học, THCS, THPT)
2. Giáo viên tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học
3. Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên
4. Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý
5. Phương pháp cho trẻ em làm quen Tiếng Anh
6. Chức danh nghề nghiệp giáo viên

File thông báo kèm theo