Nhảy đến nội dung Top

Chiêu sinh

1

Thông báo tuyển sinh năm 2020

  • 07/01/2020 09:06

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020

Xem tiếp

h1

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II - Tân Châu

  • 05/04/2019 14:39

- Khai giảng: 06, 07/04/2019. - Địa điểm: Ủy ban nhân dân phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

mn

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II - Phú Tân

  • 05/04/2019 14:33

- Khai giảng: 30, 31/03/2019. - Địa điểm: Hội trường 02, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

cp1

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 23/02/2019. Địa điểm: Trường THCS Châu Phong.

  • 20/02/2019 23:22

- Khai giảng: 23/02/2019. - Địa điểm: Trường THCS Châu Phong, xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

tb

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 23/02/2019. Địa điểm: Trường THCS Long Thạnh.

  • 20/02/2019 23:14

- Khai giảng: 23/02/2019. - Địa điểm: Trường THCS Long Thạnh, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

tb

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 23/02/2019. Địa điểm: Hội trường UBND xã Long An..

  • 20/02/2019 23:05

- Khai giảng: 23/02/2019. - Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Long An, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

th2

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 23/02/2019. Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Xương.

  • 20/02/2019 22:45

- Thời gian học ngày: 23/02/2019. - Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

tb

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông các hạng năm 2019

  • 14/01/2019 16:19

Địa điểm đăng ký: Trường Đại học An Giang; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang; các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường trung cấp nghề, ...

Xem tiếp

TB

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II tại Trường THCS Phước Hưng

  • 08/01/2019 23:26

- Thời gian học: 12/01/2019. - Địa điểm: Trường trung học cơ sở Phước Hưng (xã Phước Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Xem tiếp

hinhanh

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II

  • 28/12/2018 12:02

- Thời gian học: 05/01/2019. - Địa điểm: Trường tiểu học B Khánh An (Điểm 2), xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

Subscribe to Chiêu sinh