Nhảy đến nội dung Top

Tin tức

CTEPSD

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú.

  • 09/10/2018 09:15

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 13 giờ 30 phút, buổi chiều thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018. Địa điểm: Phòng Giáo dục huyện An Phú.

Xem tiếp

CTEPSD

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II. Địa điểm: Trường THPT Trần Văn Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

  • 24/09/2018 08:54

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II. Khai giảng: 13 giờ 30 phút, buổi chiều thứ bảy, ngày 06 tháng 10 năm 2018. Địa điểm: Trường THPT Trần Văn Thành (ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Xem tiếp