Nhảy đến nội dung Top
2345
645
369

Tin tức

tb

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 23/02/2019. Địa điểm: Trường THCS Long Thạnh.

  • 20/02/2019 23:14

- Khai giảng: 23/02/2019. - Địa điểm: Trường THCS Long Thạnh, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

tb

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 23/02/2019. Địa điểm: Hội trường UBND xã Long An..

  • 20/02/2019 23:05

- Khai giảng: 23/02/2019. - Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Long An, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

th2

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Khai giảng: 23/02/2019. Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Xương.

  • 20/02/2019 22:45

- Thời gian học ngày: 23/02/2019. - Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

ttsp

Triển khai Kế hoạch Thực tập Sư phạm năm học 2018 - 2019

  • 31/01/2019 09:03

Ban Chỉ đạo Thực tập Sư phạm họp triển khai kế hoạch thực tập sư phạm năm học 2018 - 2019

Xem tiếp

HNCNL

Hội nghị báo cáo chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông

  • 09/01/2019 13:24

Ngày 5/1/2019, Trường Đại học An Giang phân công cho Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông cho sinh viên chuẩn bị tham gia thực tập sư phạm năm học 2018 - 2019

Xem tiếp

TB

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II tại Trường THCS Phước Hưng

  • 08/01/2019 23:26

- Thời gian học: 12/01/2019. - Địa điểm: Trường trung học cơ sở Phước Hưng (xã Phước Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Xem tiếp

thongbao

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối ngành đào tạo giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng, đại học năm học 2018 - 2019.

  • 27/12/2018 21:46

Sinh viên trình độ cao đẳng thực tập: 06 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 24/03/2019. Sinh viên trình độ đại học thực tập: 08 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 07/04/2019.

Xem tiếp

hinh anh

Kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa, khối đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng, đại học và giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng năm học 2018 - 2019.

  • 27/12/2018 21:30

Sinh viên trình độ cao đẳng thực tập: 06 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 24/03/2019. Sinh viên trình độ đại học thực tập: 08 tuần, từ ngày 11/02/2019 đến 07/04/2019.

Xem tiếp