Nhảy đến nội dung Top

Tin tức

3

Khai giảng ngày 06/11/2021 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Giáo viên tiểu học

  • 09/11/2021 22:45

Khai giảng ngày 06/11/2021 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Giáo viên tiểu học

Xem tiếp

2

Khai giảng ngày 27/11/2021 Lớp bồi dưỡng theo TCCDNNGV tiểu học hạng III

  • 09/11/2021 22:44

Khai giảng ngày 27/11/2021 Lớp bồi dưỡng theo TCCDNNGV tiểu học hạng III

Xem tiếp

1

Khai giảng ngày 13/11/2021 Lớp bồi dưỡng theo TCCDNNGV THPT hạng III

  • 09/11/2021 22:35

Khai giảng ngày 13/11/2021 Lớp bồi dưỡng theo TCCDNNGV THPT hạng III

Xem tiếp

1

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

  • 02/06/2021 08:28

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm. Thời gian khai giảng: tháng 6 năm 2021.

Xem tiếp

009

Khai giảng 27/06/2020, lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

  • 24/06/2020 14:54

Khai giảng 27/06/2020, lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II mở tại Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

202004

Khai giảng 09/05/2020, lớp THPT H2, THCS H1, THCS H2 tại TTGDTX tỉnh Kiên Giang

  • 25/05/2020 15:57

Khai giảng các lớp BDTTCCDNNGV trung học phổ thông hạng 2, trung học cơ sở hạng 1, trung học cơ sở hạng 2. Thời gian: 09/05/2020. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang.

Xem tiếp

KG1

Khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông các cấp tại tỉnh Kiên Giang

  • 03/06/2019 13:56

- Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và tiểu học hạng II - Khai giảng: ngày 03/06/2019 - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh KIên Giang (C5 Khu Lấn Biển, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)

Xem tiếp