Nhảy đến nội dung Top

Chiêu sinh

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I. Địa điểm: TTGDTX tỉnh Kiên Giang. Bắt đầu học 08/12/2018.

  • 30/11/2018 16:50

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I. - Thời gian học: 08/12/2018. - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang; địa chỉ: C5 Khu Lấn Biển, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Địa điểm: Trường tiểu học Châu Văn Liêm. Bắt đầu học 01/12/2018.

  • 23/11/2018 10:37

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. - Thời gian học: 01/12/2018. - Địa điểm: Trường tiểu học Châu Văn Liêm, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II. Địa điểm: Trường mẫu giáo Hướng Dương. Bắt đầu học 01/12/2018.

  • 23/11/2018 10:33

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II. - Thời gian học: 01/12/2018. - Địa điểm: Trường mẫu giáo Hướng Dương, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III. Địa điểm: Trường tiểu học Châu Văn Liêm. Bắt đầu học 01/12/2018.

  • 23/11/2018 10:25

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III. - Thời gian học: 01/12/2018. - Địa điểm: Trường tiểu học Long Xuyên, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II. Địa điểm Trường THCS Bình Khánh. Bắt đầu học 01/12/2018.

  • 23/11/2018 10:16

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II. - Thời gian học: 01/12/2018. - Địa điểm: Trường trung học cơ sở Bình Khánh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Đia điểm: Trường THCS Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.

  • 20/11/2018 09:36

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II. - Thời gian học: bắt đầu từ ngày 24/11/2018. - Địa điểm: Hội trường Trường trung học cơ sở Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II; thời gian đăng ký tham gia lớp học đến 16 giờ, thứ hai, ngày 19/11/2018. Khai giảng 13 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 24/11/2018, phòng C108 Trường Đại học An Giang.

  • 07/11/2018 14:34

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II. Khai giảng: thứ bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018. Địa điểm học: Phòng C108, Trường Đại học An Giang. Thời gian đăng ký tham gia lớp học đến 16 giờ, thứ hai, ngày 19/11/2018.

Xem tiếp

CTEPSD

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THCS hạng II. Địa điểm: Trường THCS Quốc Thái huyện An Phú.

  • 29/10/2018 13:48

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II. Khai giảng: 07 giờ 30 phút, buổi sáng thứ bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018. Địa điểm: Hội trường Trường trung học cơ sở Quốc Thái, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, Khóa 8 – Năm 2018. Địa điểm: Trường Đại học An Giang.

  • 29/10/2018 10:12

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, Khóa 8 – Năm 2018. - Thời gian: dự kiến khai giảng ngày 01/12/2018. - Hình thức học: Thứ Bảy và Chủ Nhật. - Địa điểm: Trường Đại học An Giang. - Người nhận hồ sơ: Cô La Thị Kim Bách – Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm Trường Đại học An Giang, Lầu 1 – Khu Trung tâm: Số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang – Điện thoại: 0908.500.801 hoặc 0942.537.242...

Xem tiếp

CTEPSD

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng III, IV. Địa điểm: Trường Đại học An Giang.

  • 11/10/2018 08:46

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng III, IV tại Trường Đại học An Giang. - Địa điểm lớp học: Trường Đại học An Giang, số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. - Thời gian học: Thứ Bảy và Chủ Nhật. - Liên hệ: + Trường Đại học An Giang: Cô La Thị Kim Bách - DĐ: 0908 500 801 - email: ltkbach@agu.edu.vn hoặc Thầy Huỳnh Thanh Quang - DĐ: 0948 919 118 - email: htquang@agu.edu.vn. + Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh: Điện thoại 028.35190320, 0938.647879; email: traidoan@hcmuc.edu.vn hoặc taichuc@hcmuc.edu.vn/....

Xem tiếp

Subscribe to Chiêu sinh