Nhảy đến nội dung Top

Tin tức

thong bao

Kế hoạch tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông

  • 19/12/2018 06:05

Kế hoạch tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông - Khối ngành đào tạo giáo viên THCS và THPT Thời gian: buổi sáng, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 05/01/2019 Địa điểm: hội trường 600 - Khối ngành đào tạo giáo viên tiểu học Thời gian: buổi chiều, bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, ngày 05/01/2019 Địa điểm: hội trường 300A...

Xem tiếp

Khai giảng

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I

  • 13/12/2018 09:10

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II. Thời gian học: 05/01/2019 tại Trường THCS & THPT Phú Tân

  • 11/12/2018 16:15

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II. - Thời gian học: 05/01/2019. - Địa điểm: Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Phú Tân (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I. Địa điểm: TTGDTX tỉnh Kiên Giang. Bắt đầu học 08/12/2018.

  • 30/11/2018 16:50

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I. - Thời gian học: 08/12/2018. - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang; địa chỉ: C5 Khu Lấn Biển, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Địa điểm: Trường tiểu học Châu Văn Liêm. Bắt đầu học 01/12/2018.

  • 23/11/2018 10:37

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. - Thời gian học: 01/12/2018. - Địa điểm: Trường tiểu học Châu Văn Liêm, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II. Địa điểm: Trường mẫu giáo Hướng Dương. Bắt đầu học 01/12/2018.

  • 23/11/2018 10:33

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II. - Thời gian học: 01/12/2018. - Địa điểm: Trường mẫu giáo Hướng Dương, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III. Địa điểm: Trường tiểu học Châu Văn Liêm. Bắt đầu học 01/12/2018.

  • 23/11/2018 10:25

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III. - Thời gian học: 01/12/2018. - Địa điểm: Trường tiểu học Long Xuyên, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II. Địa điểm Trường THCS Bình Khánh. Bắt đầu học 01/12/2018.

  • 23/11/2018 10:16

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II. - Thời gian học: 01/12/2018. - Địa điểm: Trường trung học cơ sở Bình Khánh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

CTEPSD

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Đia điểm: Trường THCS Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.

  • 20/11/2018 09:36

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II. - Thời gian học: bắt đầu từ ngày 24/11/2018. - Địa điểm: Hội trường Trường trung học cơ sở Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Xem tiếp

Trường Châu Văn Liêm

Kiến tập Sư phạm năm học 2018 - 2019

  • 07/11/2018 15:44

Năm học 2018 – 2019, hoạt động Kiến tập sư phạm (KTSP) của Trường Đại học An Giang được tổ chức với 26 đoàn đến các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non (gọi chung là các cơ sở kiến tập – CSKT) trong địa bàn Thành phố Long Xuyên và Huyện Chợ Mới.

Xem tiếp